Det här är försäljning för oss
Försäljning skapas när du får trafik till din verksamhet, att idag få en ny kund till din verksamhet ger dig möjligheter att visa upp hela ditt sortiment, att få visa upp just er kompetens, att kunna lyfta fram produkter som är unika, att få chansen att merförsälja en passande vara eller sälja de produkter med bäst lönsamhet. Detta kan bara ske om du får in kunden i din butik eller verksamhet.

Som de flesta känner till är det inte många verksamheter som är unika eller själva på marknaden utan konkurrenter. Du har också säkert många produkter som kunden kan köpa hos flera andra företag i din närhet, och det måste inte vara en konkurrent från samma bransch som just får din målgrupp att göra inköpet på annan plats, utan idag har flera branscher samma eller liknande produkter som är kopplade till respektive verksamhet. Det innebär att kunden kan köpa ”dina” produkter hos grannen samtidigt som de är där i ett annat ärende.

Att skapa försäljning är som sagt först möjligt när du får trafik till din verksamhet, det är du som ska merförsälja till kunden, det är du som ska påvisa bra service så kunden kommer tillbaka, det är du som ska få kunden att köpa ”grannens” produkter hos dig samtidigt med de andra inköpen.

Hur får du in kunden till din verksamhet?
Att långsiktigt jobba med varumärkesbyggande i köpta kanaler är få företag förunnat och kostar mycket pengar och driver ej trafik i den utsträckning vi tror är möjligt om den ej kopplas samman med en lokal kampanj.

Kunden finns i ditt närområde! Det är där du ska påvisa nya produkter, kampanjer eller hänvisa till din verksamhet.

Vi anser att för bästa resultat måste du nå kunden nära köptillfället, för oss är det självklart att effekten blir större om ditt budskap visas i närhet till din verksamhet mot att du hoppas att kunden gör ett aktivt val att besöka din verksamhet direkt ifrån bostaden, och oavsett hur många gånger ditt budskap syns på fel plats ger det ej samma effekt som en bra placerad utomhuskampanj precis i din närhet.

För att lyckas med en bra utomhuskampanj gäller det att synas på de bästa platserna, det är inte alltid flest antal ytor som ger bästa resultat.

Självklart är vi stolta över våra ytor vi kan erbjuda, och är ditt mål att öka försäljningen kan vi hjälpa dig att uppnå detta med en bra planerad utomhuskampanj. Oavsett om det är som ett komplement till en central kampanj eller en riktad lokal kampanj.

Förslag på hur du kan utforma en kampanj med We Link

  • Använd olika original på affischerna, ett budskap som påvisar en kampanj produkt som kompletteras med en närliggande skylt som hänvisar till din verksamhet, med exempel en pil eller antal minuter.
  • Stärk upp centrala eller större kampanjer med en lokal utomhuskampanj, använd samma layout men komplettera affischerna med en tydlig avsändare på vart din verksamhet är belägen.
  • Lyft fram en prissänkt produkt på skyltarna som lockar in kunder till din verksamhet, placera produkten närmst kassan med bra exponering, i anslutning till exponeringen placera produkter som går att merförsälja eller passar ihop med den prissänkta produkten. Med denna strategi kan du på ett enkelt sätt följa upp kampanjen och hur bra ni är på att merförsälja.
  • Anpassa budskap efter årstid eller händelser som inträffar, ex inför skolstart, jul, turist säsong, etc. skapa en årsplan där du bokar utvalda kampanj veckor för respektive händelse, som kompletteras med skyltning i butik eller inför en kick off med säljarna.
  • Lyft fram just ditt företags kärnvärden på skyltarna tillsammans med en stor logotype, repetera samma budskap (du kan använda samma affischer) kommande månader med kampanjer veckovis.
  • Hyr en serie under längre period, under kampanjperioden finns möjlighet att byta budskap på alla skyltar.
  • Vid lansering av en ny produkt eller ett nytt samarbete som ska promotas kan med fördel lyftas fram under en kampanj, att en ny produkt finns just hos ditt företag kan vara avgörande för ett spontant besök, och kostnaden av kampanjen kan delas med den andra aktören.